Hårmineanalyse

En gjenspeiling av kroppens tilstand

Hårmine analyse

Hårmine analyse fra et av verdens meste kjente laboratorium. Analysen speiler kroppens celler og gir en indikasjon på din fysiske tilstand.

haarmine analyse stavangersoneterapi

Hårmineralanalyse er en målemetode som måler mengden mineraler i håret. Denne analysen blir som et speilbilde av cellene i kroppen. Hårprøven sendes til Trace elements Inc, Dallas, USA, som er et føderalt, internasjonalt autorisert laboratorium. De er i dag verdensledende på dette området, og deres pålitelige hårmineralanalyser anses å være i særklasse.

Hvem kan ha behov for en hårmineralanalyse?
Alle kan ha nytte av en analyse, men det kan spesielt være nyttig dersom en mangler energi, har uforklarlige muskel- og skjelettplager, allergier, har vært utsatt for tungmetaller (f.eks. kan en hårmineralanalyse vise om man har amalgam som lekker ut i kroppen), problemer med stoffskifte eller andre uforklarlige plager. I tillegg vil en analyse kunne gi deg de rette opplysningene for å kunne forbygge senere plager/ sykdommer.