Akupunktur

Akupunktur

Akupunkturens smertelindrende effekt er godt dokumentert. Frigjøring av serotonin forklarer og den positive effekten akupunktur kan ha på pasienters psykiske tilstand.

akupunkturbehandling stavanger soneterapi

Akupunktur er en anerkjent kinesisk behandlingsform som har eksistert i århundrer, og som benyttes ved en rekke ulike lidelser. Akupunktur er basert på tradisjonell kinesisk medisin (TKM). Innen TKM baserer behandlingen seg på helhetsbildet og ethvert symptom, fysisk eller psykisk, blir tatt hensyn til når du får akupunkturbehandling. Akupunkturens smertedempende effekt er godt dokumentert, ved at akupunktur stimulerer egenproduksjon av endorfin. I tillegg frigjøres serotonin, noe som forklarer den positive effekten akupunktur kan ha på klienters psykiske tilstand. Akupunktur har idag blitt et tilbud ved de fleste sykehus, som smertelindrende og kvalmestillende behandling.

Vi opplever en stadig økende interesse for akupunktur, og tilbyr flere ulike akupunkturformer:

 • Klassisk akupunktur
 • Akupunktur 2000
 • Elektroakupunktur
 • Laserakupunktur (smertefri akupunkturbehandling, velegnet for barn og ved nåleskrekk)
 • Kosmetisk akupunktur
 • Modningsakupunktur
Klienter oppsøker oss blant annet for hjelp ved:
 • Hodepine
 • Søvnløshet
 • Stresslidelser og utbrenthet
 • Smerter i ledd og muskler
 • Barnløshet
 • Øyelidelser
 • Depresjon
 • Angst
 • Immunforsvar
 • Smerter
 • Kvalme
 • Svimmelhet

Hos Stavanger Soneterapi & Akupunktur har vi lang erfaring, og vi kombinerer gjerne flere behandlingsformer for best mulig resultat.